Öppettider: Onsdagar & Torsdagar kl. 14.00-18.00

Om Sjöarps Rökeri

Sjöarps Rökeri är ett litet gårdsbaserat rökeri med en över 40-årig historia som idag drivs av oss, Martin och Ulrika Jansson.

Rökeriet har sin bakgrund i utvecklingen av alternativa sysselsättningar vid sidan av det konventionella lantbruket som under slutet av 70- början av 80-talet blev alltmer aktuell eftersom lönsamheten inom näringen var vikande.

Min far startade rökeriet 1980 som ett komplement till jord- och skogsbruket. Verksamheten var till en början mycket begränsad med 2 st rökar av plåt på baksidan av bostadshuset med råvaror från den egna fiskodlingen i sjön Vänstern, vilken kom igång ungefär samtidigt.

Produkterna blev med tiden mer och mer eftersökta och 1990 var det dags att välja inriktning av produktionen på gården. Resultatet blev en till- och ombyggnad av ett gammalt gårdshus. 1992 stod bygget klart med rökeri, livsmedelsgodkända hanteringsutrymmen och gårdsbutik. Därmed hade fiskodling med förädling övergått från komplement till huvudnäring på gården.

Vi arbetar framförallt med svensk regnbågslax från bl a den egna odlingen men även norsk fjordlax, svensk sik. Vårt signum är framförallt hanteringen på ett gammaldags och hantverksmässigt vis. I gammaldags inbegriper vi inte något negativt utan tvärtom en rökmetod över öppen eld, väl beprövad genom årtusenden utan främmande ämnen som rökextrakt och dylikt. Detta ger enligt vår uppfattning en genuin röksmak och en vacker gyllenbrun yta framförallt på fiskprodukter.

Under ett år förädlar vi ca 20 ton fisk och ca 5 ton kött.

Vår affärsidé som vi hoppas går hand i hand med våra kunders önskemål, är råvaror av högsta kvalitet, professionell hantering och en personlig service.