• Fiskodling

  b2-2

  För oss är det viktigt att hitta alternativ och komplement till det traditionella lantbruket. Vi såg framförallt potentialen i sjöarna och vattnet som redan då utvecklat ett mycket bra kräftfiske sedan utsättningsåret 1969. Fiskodling var en helt ny näring i Sverige och eftersom jakt och fiske är ett stort intresse  startade vi en liten fiskodling som fritidsintresse 1980. Denna näring visade sig vara möjlig att utveckla och att även kunna förädla produkterna, vilket senare visade sig bli huvudnäringen på gården.

  Anläggningen som är belägen i sjön Vänstern startades 1980 som ett komplement till jord- och skogsbruket. Fisken som odlas i fem nätkassar, 7,5 x 705 x 6 m är av arten regnbågslax.Fiskodlingen är tillståndspliktig och är begränsad till en produktion av 15 ton per år inklusive sättfisk.Provtagning av vattnet är ett krav i tillståndet, detta för att ha kontroll på eventuella förändringar av vattenkvaliteten, främst med tanke på närsalter. Inga förändringar därvid lag har kunnat konstateras under de närmare 30 åren som odlingen varit igång.

  Sjön Vänstern är en klarvattensjö med mycket bra vattenkvalite i ett av de övre tillflöderna till Svartå-systemet, med slutdestination Bråviken.

  Sättfisken köps in från Kronobergs Lax ( Klaveström), i två olika storlekar, 30gram respektive 200 grams fisk. Den mindre fisken matas via automatik, större fisk handmatas morgon och kväll.

  Fisken hålls i odlingen ca. 1,5 år. Av produktionen går 4-5 ton levande som sättfisk till olika kortfiskevatten i närområdet. Resterande 6-7 ton slaktas ut i oktober för vidare förädling i gårdsrökeriet.
  Fiskslakten äger rum i oktober vid odlingen där fisken strupskärs för vidare transport till rökeriet där rensning, sortering och infrysning sker.