• Djuren

    djuren

    Djurhållningen på en gård i Småland är en absolut nödvändighet för att bevara det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. Om inte växer de vackra beteshagarna och små åkerlyckorna som hävdats i århundraden obönhörligt igen. Därför håller vi 2 olika djurslag på gården nämligen kött kor med kalvar av limousin ras och gotländska päls får med lamm. Cirka 25 moderdjur av varje.

    På gården finns möjlighet att köpa tvättbara lammskinn som är mycket användbara i olika sammanhang exempelvis i barnvagnen, fåtöljen, framför sängen.